První verze výškové budovy, která byla určena pro Československý rozhlas, se narodila před více než čtyřiceti lety v atelieru architekta Františka Šmolíka pražské firmy Spojprojekt. Nosná konstrukce budovy měla být ocelová. Tento návrh zůstal ale pouze na papíře. Druhý návrh řešil budovu jako prefabrikovanou betonovou. Podle tohoto návrhu se začala budova v roce 1983 stavět. Postavily se 3 podzemní a 2 nadzemní patra, když se koncepce prefabrikátů ukázala jako nevhodná. Stavba byla přerušena a po konzultaci s odborníky z ČVUT byla přepracována projektová dokumentace. Nosná konstrukce budovy se dostavěla už jako monolitická. Stavba se stihla ještě opláštit. Po rozdělení Československa, a tudíž i Československého rozhlasu, nebyl tento projekt jak po stránce velikosti a struktury, tak po stránce technologického vybavení již pro Český rozhlas vhodný. Ten od záměru ustoupil a stavba byla v roce 1992 definitivně zastavena. Rozestavěná budova až do roku 2006 chátrala. V roce 2006 začala rozsáhlá rekonstrukce tohoto objektu.

Budova se půdorysně rozšířila. Na východě se pouze prodloužili stávající konzoly,ale na zbylých stranách se přidávali nové ocelové sloupy. Ve štítech však nebylo možné nové sloupy založit na zemi, neboť bylo potřeba respektovat sousední zástavbu. Svislá síla z nových sloupů se tak pomocí vzpěradel musela převést do stávajících sloupů. Vzniklá vodorovná síla se pomocí předepnutých ocelových táhel přenesla do železobetonového jádra. Nové stropy byly navrženy jako ocelobetonové. Původní stropní konstrukce byla na mnoha místech kvůli zvýšenému zatížení nebo špatnému stavu rekonstruována. V budově byl zvětšen počet výtahů (celkem 18) a to si také vyžádalo spoustu zásahů do stávající konstrukce. Horní patro bylo celé demontováno a postaveno znovu. V posledním patře vznikla luxusní restaurace s krásnou vyhlídkou na Prahu. Na střeše jsou naprojektovány anténní rošty. Při návrhu i realizaci bylo počítáno i s možností osazení telekomunikační věže o výšce 20m na střeše budovy. Fasáda byla navržena světoznámým architektem Richardem Meierem. V rozích budovy je osazena před zateplenou fasádu ještě tzv. studená fasáda. Ta je tvořena skleněnými panely, které jsou zavěšeny na ocelových táhlech. Vodorovné zatížení je přenášeno soustavou vzpěr. Velikost zatížení od větru byla stanovena ve větrném modelu v pražských Letňanech.

Budova byla rekonstruována pomocí nejvyššího jeřábu v české republice. I v roce 2008 je budova stále držitelem titulu - Nejvyšší budova v Čechách.