Novinky

27.09.2008

Aktualizovány výpočetní prográmky v excelu

Projektování - Statika

Krátký popis prográmků

Všechny prográmky jsou vytvořeny v excelu. Ve většině prográmků jsou použity makra, proto se nebojte je při otevírání souborů povolit. Bez jejich povolení není zaručena správnost výpočtu. Některé soubory jsou propojeny s databázemi, které je nutno stáhnout taky. Příslušné databáze naleznete v první části tabulky. Prográmky jsou navrženy podle evropských norem ČSN P ENV nebo ČSN ENV (písmenko P označuje předběžnou normu).

Většinou se do listů zadávají pouze buňky, které obsahují modrý text nebo buňky obsahující rozevírací seznamy. Červeně pak uživatele program upozorňuje na chybný výpočet. Chybová hláška je běžně skryta a zobrazí se pouze v případě výskytu chyby. Ve výpočtech válcovaných ocelových profilů je v buňce s komentářem "testovací funkce" napsáno důležité číslo. Tímto číslem měníte navržený profil (všechny jeho charakteristiky se doplní z databáze). Určitě by to šlo vyřešit i jinak, ale mě to přišlo jako poměrně rychlá možnost, jak měnit profil. Navrhováni trubek je vytvořeno tak, že na zadanou geometrii a zatížení prutu se po zmáčknutí tlačítka "spočti" navrhnou průřezy v celé tabulce.V makru je zvolen minimální možný profil, který makro navrhne. Tento program je výbornou pomůckou pro spočtení minimálních průřezů mnoha prutů najednou. Výsledné dimenze si pak uživatel sám sjednotí do několika skupin. Nebudu zde popisovat návody na používání všech prográmků. Pokud nebudete vědět, jak se některý z prográmků používá, napište mi na některý z kontaktů, uvedených v zápatí stránky.

DŮLEŽITÉ. Programy používáte na vlastní riziko. Doporučuji se důkladně seznámit se zadáváním a omezením programů dříve než budete pomůcky používat v praxi. Autor nenese žádnou odpovědnost za možné škody, které vám byly způsobeny používáním těchto programů.

Programy ke stažení

Databáze průřezů a materiálů

Výkazy materiálu

Ocelové konstrukce

 • rar Navrhovaní válcovaných profilů - staženo x - Navrhováni válcovaných profilů na tah, tlak, ohyb s klopením, tlak s ohybem, deformaci
 • rar Navrhovaní svařenců - staženo x - Navrhováni svařených jednoose symetrických průřezů na tah, tlak, ohyb s klopením, tlak s ohybem, deformaci
 • rar Navrhovaní trubky - staženo x - Navrhováni trubek na tah a tlak. Hromadná optimalizace pomocí makra.
 • rar Kritický moment - staženo x - Výpočet kritického momentu pro specifické podmínky
 • rar Šroubované spoje - staženo x - Posouzení šroubovaných spojů na tah, střih a otlačení
 • rar Svařované spoje - staženo x - Posouzení svarů při různém směru působící síly

Ocelobetonové konstrukce

 • rar Spřažené stropnice - staženo x - Návrh spřažených stropnic. Je třeba aktivovat funkci Mround - Nástroje-Doplňky-Analytické nástroje.
 • rar Spřažené stropnice LB - staženo x - Návrh spřažených stropnic z lehkého betonu. Opět je třeba aktivovat funkci Mround.
 • rar Spřažené průvlaky - staženo x - Návrh spřažených průvlaků. Opět je třeba aktivovat funkci Mround.
 • rar Spřažené průvlaky LB - staženo x - Návrh spřažených průvlaků z lehkého betonu. Opět je třeba aktivovat funkci Mround.

Železobetonové konstrukce

 • rar ŽB deska - staženo x - Návrh výztuže do železobetonových desek

Dřevěné konstrukce

 • rar Navrhování dřevo - staženo x - Návrh dřevěných průřezů na tah, tlak, ohyb a ohyb s klopením