Novinky

27.09.2008

Aktualizován přehled projektů

Pracovní projekty

2008 - River City - Amazon Court

Amazon Court

Administrativní budova je postavena v ulici Rohanské nábřeží. Objekt Amazon Court tvoří dva železobetonové monolitické skelety, které jsou propojeny ocelovými mosty. Mosty úctyhodných rozměrů, ve kterých se nacházejí kanceláře, jsou vykonzolovány z betonové budovy. Mezi mosty je navržena prosklená fasáda, která je zavěšena na nerezových předepnutých táhlech. Protože se mosty vůči sobě pohybují, tak je k nim fasáda uchycena pomocí složitého mechanismu pružin a paralelogramů. Střecha atria je tvořena šikmými trojůhelníkovými nosníky s ocelovými lany. Atrium je zastřešeno pomocí nafukovacích průhledných polštářů. Ty jsou uloženy na hlavní střešní nosníky.

Firma Pars Building, 2008 •


2007 - Terminál autobusové dopravy v Hradci Králové

Terminál HK

Zastřešení nového autobusového nádraží v Hradci Králové je tvořeno průsvitnou membránovou textilií. Ta je napnuta mezi ocelovými nosníky. Pro vzdušný dojem a otevřenost celé stavby , byly tyto nosníky vyvěšeny z hlavní konstrukce pomocí předepnutých ocelových táhel. Celá konstrukce má připomínat loď. Z masivních kotevních bloků na čele a zádi trčí dvojice "doutníků" a kónických sloupů. Na "doutníky" jsou uchyceny táhla podpírající dlouhé nosníky trojúhelníkového průřezu. "Doutník" je stabilizován v prostoru soustavou táhel. Táhla jsou uchycena na obvodový prstenec a stažena zpátky do kotevního bloku. Prstenec podpírá hlavní oblouk, který se pne nad hlavní budouvou terminálu. Z oblouku jsou pomocí tyčí vyvěšeny "lunety", na které se uchycuje membrána. Otvor mezi hlavním obloukem a membránou je zastřešen skleněnou šikmou střechou. Proti podfouknutí a nadzvednutí vykonzolované konstrukce jsou navrženy ocelové sloupy s dvojící táhel. Tyto sloupy v trolejbusové části slouží i k uchycení trakcí.

Firma Pars Building, 2007 •


2005-2007 - City Tower Pankrác

City Tower

Nejvyšší budova v České republice byla původně stavěna v letech 1983-92 pro Československý rozhlas. Po revoluci a rozdělení Československa byla však výstavba budovy zastavena. Rozestavěná budova až do roku 2006 chátrala. V roce 2006 začala rozsáhlá rekonstrukce tohoto objektu. Budova byla půdorysně rozšířena. Ve štítech však nebylo možné nové sloupy založit na zemi, neboť bylo potřeba respektovat sousední zástavbu. Svislá síla z nových sloupů se tak pomocí vzpěradel musela převést do stávajících sloupů. Vzniklá vodorovná síla se pomocí předepnutých ocelových táhel přenesla do železobetonového jádra. Nové stropy jsou navrženy jako ocelobetonové. I stávající konstrukce musela být kvůli zvýšenému zatížení sanována. Prosklenou fasádu budovy navrhoval světoznámý architekt Richard Meier. Při návrhu bodovy se počítalo i s osazením 20metrové telekomunikační věže na střeše.

Firma Pars Building, 2005-2007 • Bližší info


2004 - River City - Nile House

Nile House

Administrativní budova je postavena na lichoběžníkovitém půdoryse při ulici Rohanské nábřeží. Objekt Nile House tvoří železobetonový monolitický skelet, jehož vnější fasáda je zhotovena z brazilské žuly. Celé budově dominuje prosklené atrium. Ocelové lávky v jednotlivých podlažích spojují všechny trakty objektu. Střecha atria je tvořena 40-ti metrovými střešními nosníky trojúhelníkového průřezu. Domimantou atria je ocelové spirálové schodiště. Fasáda atria je zavěšena ze střechy pomocí ocelových předepnutých táhel.

Firma Pars Building, 2004 • Bližší infoFotogalerie


2002 - Model Obaly Nymburk

Obaly Nymburk

Administrativní budova v Nymburku. Dostavba výrobní haly Obaly Nymburk. Na projektu jsem pracoval na brigádě při studiích.

Firma Daidalos, 2002 • Fotogalerie